Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Rodziny wspierające

Wsparciem dla rodziny dysfunkcyjnej, która potrzebuje asekuracji w przezwyciężeniu trudności życiowych, w tym opiekuńczo-wychowawczych jest zapewnienie jej pomocy przez rodzinę wspierającą. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Tego rodzaju wsparcie daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i pozytywnym przykładem ze strony rodziny wspierającej. Ustanawia ją Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej wiąże się dużą odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut stale podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie rodzin do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz promuje i upowszechniania wsparcie udzielane przez rodziny wspierające.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą bezterminowo zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut.

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone