Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz. U. 2022 poz. 2687) refundacja podatku VAT za gaz ziemny przysługuje jeżeli:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł zasilany paliwami gazowymi, zgłoszony do CEEB oraz
 • średni miesięczny dochód netto nie przekracza 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub średni miesięczny dochód netto na osobę nie
  przekracza 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego


Do wniosków składanych do 31.07.2023r. brany jest pod uwagę dochód za 2021r., natomiast do wniosków składanych od 01.08.2023r. brany jest pod uwagę dochód za 2022r.

WAŻNE: wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wniosek składa się:

 • na piśmie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:
• Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.
• Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.
• przy użyciu aplikacji mObywatel


Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje
Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024r. - w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która dotyczy 2023r.

Do wniosku o refundację VAT należy dołączyć:

 • fakturę VAT ( dokumentującą dostarczenie paliw gazowych, faktura z użyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT)
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym ( jeżeli wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów, urząd dochody te pozyskuje sam poprzez usługę CSIZS Empatia).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut pod numerami tel. 17 249 92 01 , 17 249 92 04


Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 [PDF]
Klauzula RODO [PDF]

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone