Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut www.opsgl.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • opublikowane filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
 • niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Lew
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: (17) 24 99 208

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w  formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisana zawartość filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji. Można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut, Wysoka 49

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

-  wejście osób poruszających się na wózkach do budynku biur OPSGŁ istnieje poprzez podjazd i wejście do Domu Dziennego Pobytu Seniorów, wejście główne do biur OPSGŁ jest dostępne przez schody przy których nie ma zainstalowanej windy ani podnośnika umożliwiającego dostanie się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajdują się ogólnodostępne toalety, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind

-  korytarze przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze znajdują się: sekretariat, księgowość, pokój dyrektora, kostiumernia, magazyny. W budynku nie ma windy umożliwiającej dostanie się na I piętro osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

-  budynek nie posiada pochylni i platform oraz nie stosuje informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

 1. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

-  na terenie przyległym do obiektu jest ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 1. prawo wstępu z psem asystującym

-  nie ma ograniczeń

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line, alfabet brajla, oznaczenia kontrastowe

-  instytucja nie posiada tłumacza języka migowego, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone