Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej.

Art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łańcut

Siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut

Zespól Interdyscyplinarny powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały.

Uchwałą Rady Gminy Łańcut z dnia 04 listopada 2014 r. roku przyjęte zostały zasady powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łańcut oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkami zespołu są przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi
i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Telefon alarmowy: 112
 • Policja: 997
 • Komenda Powiatowa Policji, Rewir Dzielnicowych: tel.: 17-249-03-45
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut:  Wysoka 49, 37-100 Łańcut
  Pracownicy socjalni przyjmują: pn.-pt. 7.00-15.00, tel.: 17-249-92-08
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łańcucie:
  Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut, tel.: 17-225-80-28
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, tel.: 17-225-66-57
 • Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: tel.: 801-120-002
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: tel.: 116 111
 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (czynny 5 dni w tygodniu w godz. 14.00-22.00) - tel.: 116 123

 

Procedura Niebieskiej Karty

Niebieska Karta ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej,
 • rozwijanie ich zdolności samoobrony przed przemocą,
 • tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Niebieska Karta służy:

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie,
 • ocenie zagrożenia dalszą przemocą,
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej,
 • jako dowód w sprawach sądowych,
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy,
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.
Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone