Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej.

Art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, 
w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Łańcut

Siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut

Zespól Interdyscyplinarny powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały.

Uchwałą Rady Gminy Łańcut z dnia 29 sierpnia 2023 r. przyjęte zostały zasady w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łańcut.

Zespół Interdyscyplinarny to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkami zespołu są przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Telefon alarmowy: 112
 • Policja: 997
 • Komenda Powiatowa Policji, Rewir Dzielnicowych: tel.: 17-249-03-45
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut:  Wysoka 49, 37-100 Łańcut
  Pracownicy socjalni przyjmują: pn.-pt. 7.00-15.00, tel.: 17-249-92-08
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łańcucie:
  Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut, tel.: 17-225-80-28
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, tel.: 17-225-66-57
 • Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: tel.: 801-120-002
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: tel.: 116 111
 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (czynny 5 dni w tygodniu w godz. 14.00-22.00) - tel.: 116 123

 

Procedura Niebieskiej Karty

Niebieska Karta ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej,
 • rozwijanie ich zdolności samoobrony przed przemocą,
 • tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Niebieska Karta służy:

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie,
 • ocenie zagrożenia dalszą przemocą,
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej,
 • jako dowód w sprawach sądowych,
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy,
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.
Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone