Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Ochrona Danych Osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁAŃCUT

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut reprezentowany przez Dyrektora zwanego dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. (17) 24-99-210.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustaw szczególnych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora.
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa aby skorzystać z Niepodanie danych spowoduje brak możliwości przyznania świadczeń oraz udzielenia pomocy czy wsparcia.
 7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
 8. Administrator danych przekazuje dane osobowe naszym partnerom na podstawie odrębnych umów.
 9. Administrator może przekazać dane odbiorcom wyłącznie w granicach i na podstawie przepisów prawa stosowanych w Ośrodku celem wypełnienia nałożonych zadań i obowiązków.
 10. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Każda osoba której dane są przetwarzane przez Ośrodek ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 14. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Paweł Hołub, tel. kontaktowy 508 124 294

 


ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut [PDF]

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone