Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Dodatek osłonowy 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2023r. o świadczeniach rodzinnych. Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego jest rok 2022r. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi jednorazowo:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Szczegółowe uregulowania zostały zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut, Wysoka 49  (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, będzie mógł odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut pod numerami tel. 17 249 92 01 , 17 249 92 04

 


ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone