Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Z nowym rokiem zdrowym krokiem

Projekt socjalny dla osób starszych „ Z nowym rokiem zdrowym krokiem”

  „Nie chodzi o to, ile ma się lat, ważne jak się starzeje”
- Ulrich Pramann

 

1. Charakterystyka:

Obecnie to osoby starsze są najbardziej narażone na zagrożenia współczesnego świata, to tej grupie społeczeństwa chcemy poświęcić uwagę, bo to ta grupa w kolejnych latach będzie częściej korzystać z pomocy społecznej. Osoby starsze czują się samotne, zapomniane nie tylko przez najbliższych, i choć mają często dzieci, to są one zajęte swoim życiem, pracą rzadko spotykają się z seniorami, którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami.

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2050 r. udział osób w wieku 60 lat i więcej wyniesie 35,8 % ogółu ludności. Coraz częściej mówi się o podwójnym starzeniu się społeczeństwa. Polega to nie tylko na wzroście odsetka ludzi w wieku lub powyżej 60, czy 65 lat, ale także na wzroście w tych ramach udziału ludzi bardzo starych, mających ponad siedemdziesiąt pięć lub osiemdziesiąt lat.

Na terenie Gminy Łańcut działa dwa dzienne domy wsparcia dla seniorów - Ośrodek Opieki Dziennej w Wysokiej – Pogodny Senior i Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – Aktywny Senior.  Seniorzy – uczestnicy  bardzo aktywnie angażują się w życie społeczności, podejmują różne inicjatywy, skłonni są do współpracy. Udział w w/w ośrodkach pozwala seniorom lepiej funkcjonować na co dzień i dłużej utrzymać poprawne samopoczucie oraz zdrowie.

Choroby wieku podeszłego to dla większości z nas codzienność. Otaczamy się bowiem osobami w wieku starszym. To naturalne, że ciało i organizm człowieka w ciągu całego życia podlegają różnorodnym przemianom. Wraz z upływającym czasem pojawiają się wszelkie niedomagania w funkcjonowaniu poszczególnych jego narządów. Na dolegliwości i schorzenia wieku podeszłego wpływ mają różne czynniki, z czego warto zdawać sobie sprawę. Należą do nich m.in. niezdrowy tryb życia, nieodpowiednia dieta, ale także czynniki ryzyka wynikające np. z predyspozycji genetycznych. W budowaniu stabilnego i bezpiecznego życia seniorów duże znaczenie ma wspólna troska i działanie instytucji, które na co dzień dostrzegają potrzeby seniorów. Świadomość w/w problemów oraz troska o bezpieczeństwo seniorów Gminy Łańcut spowodowała, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut wprowadzili do swej pracy projektowanie socjalne, które stanowi innowacyjną metodę pracy. Projekt socjalny jest przedsięwzięciem, które cechuje się pewną niepowtarzalnością, realizuje określone cele i jest adresowany do konkretnej jednostki, grupy, bądź społeczności. Jako pracownicy mamy wszechstronne rozeznanie problemów i potrzeb osób starszych z terenu Gminy  Łańcut, ponieważ na co dzień z nimi pracujemy. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych oraz dbając o ich zdrowie, pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut przy współpracy Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej postanowili podjąć inicjatywę realizacji projektu socjalnego pt. „Z nowym rokiem zdrowym krokiem” mającego na celu wydłużenie samodzielności życiowej seniorów oraz podniesienie jakości ich życia poprzez zwiększenie ich świadomości i wiedzy na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia.

Realizacja projektu i zadania w nim zawarte odpowiedzą na potrzeby osób starszych  umożliwią im zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia. Na starzenie się osób starszych wpływa: odżywianie, tryb życia, aktywność. Brak możliwości spędzania czasu wolnego, brak zainteresowania może prowadzić do depresji, braku motywacji czy nawet otępienia. Dlatego, aby zachować nasze funkcje poznawcze w dobrym stanie należy dbać o aktywność i ich trenowanie, a także prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia. Zaburzenie funkcji poznawczych zaburza codzienne funkcjonowanie, a w kolejności osoba starsza wymaga coraz więcej pomocy w opiece, czynnościach dnia codziennego, dlatego należy jak najdłużej dbać o tę samodzielność do późnej starości. A, jeśli dodatkowo, jest zaangażowanie to należy dbać o optymalizację sprawności senioralnej i prowadzić dla tej grupy osób działania. Seniora często postrzega się jako osobę, która najlepsze lata ma już za sobą, a czas który jej pozostał powinna spędzić na bujanym fotelu. okazuje się jednak, że jesień życia może być wyjątkowym okresem dla każdej osoby.

2. Cel główny i cele szczegółowe projektu

Głównym celem realizacji projektu pt. „ Z nowym rokiem zdrowym krokiem” jest wydłużenie samodzielności życiowej seniorów oraz podniesienie jakości ich życia poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego dla Seniorów.

Cele szczegółowe to:

 • organizacja czasu wolnego Seniorom;
 • dbanie o udział osób starszych w kulturze;
 • aktywizacja społeczna tj. integrację Seniorów;
 • dbanie o zdrowie i sprawny umysł Seniorów;
 • rozwijanie nowych zainteresowań;
 • pokonywanie własnych barier i słabości;
 • zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności;
 • podniesienia poczucia bezpieczeństwa;
 • pogłębienie wiedzy na temat dbania o siebie;
 • pogłębienie wiedzy na temat aktywnego i zdrowego stylu życia;

Wszystkie w/w cele zostaną zrealizowane poprzez udział osób starszych w spotkaniu  integracyjnym pt. ,, Z nowym rokiem zdrowym krokiem” w dniu 13 luty 2024r.

3. Odbiorcy projektu

Projekt socjalny pt. ,, Z nowym rokiem zdrowym krokiem”  adresowany jest do Seniorów tj. uczestników Ośrodka  Opieki Dziennej w Wysokiej – Pogodny Senior i Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie – Aktywny Senior, osób starszych po 60-tym roku życia z terenu Gminy Łańcut.

4. Instytucje zaangażowane

Organizatorem projektu „Z nowym rokiem zdrowym krokiem” jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut – pracownicy socjalni przy współudziale Ośrodka  Opieki Dziennej w Wysokiej – Pogodny Senior.

5. Miejsce i termin realizacji

Miejscem realizacji projektu socjalnego będzie: Ośrodek  Opieki Dziennej w Wysokiej – Pogodny Senior Wysoka 49. Data realizacji: 13 luty 2024 r.

6. Zakładane rezultaty projektu

Zaplanowane zadania projektu socjalnego „Z nowym rokiem zdrowym krokiem”  będą skierowane do Seniorów, dla których ważne jest wydłużenie samodzielności życiowej oraz podniesienie jakości ich życia. Organizowane spotkanie  ma  charakter spotkania integracyjnego  w trakcie którego Seniorzy otrzymają informacje co jest niezbędne do zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia. Prowadzenie zdrowego trybu życia jest dla Seniorów jest bardzo ważne, to oprócz wyżywienia także sport, aktywność oraz wysiłek umysłowy, do którego chcemy zachęcić i o nie zadbać organizując spotkanie integracyjne, na którym zostanie zaprezentowany krótki film o prozdrowotnym stylu życia oraz seniorom zostanie wręczona broszura informacyjna ABC zdrowego Seniora. Spotkanie zakończone zostanie wspólnym poczęstunkiem, śpiewem i tańcami. Bardzo ważne jest uświadomienie osobom starszym, jak długo może trwać życie, oraz to, że warto inwestować w zdrowie. Seniorzy będą mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia, profilaktyki zdrowotnej i żywieniowej. Realizacja projektu to działanie na rzecz dobra wspólnego. Przedstawione zadania może nie są obszerne, ale bardzo dużo wniosą w życie osób starszych. Nasze działania, kierowane do grupy osób starszych będą dla nich wsparciem.

7. Zakończenie

Działania w projekcie „Z nowym rokiem zdrowym krokiem”  zostały zaplanowane w oparciu o przeprowadzoną przez pracowników socjalnych diagnozę w środowisku lokalnym oraz konsultacje z  Seniorami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut.

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone