Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

NIE JESTEŚ SAM! STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

PROJEKT SOCJALNY NIE JESTEŚ SAM! STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ”

Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy!

Przełam milczenie, poproś o pomoc!              

                              

Charakterystyka: 

Przemoc rówieśnicza są to intencjonalne, krzywdzące zachowania ze strony rówieśników. Mogą mieć formę psychiczną lub fizyczną. Przemoc wśród rówieśników w szkole to poważny problem, który może mieć długotrwałe konsekwencje dla ich rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Przemoc rówieśnicza, znana również jako nękanie to zjawisko, które stanowi poważny problem w szkołach. Dzieci i młodzież doświadczają różnych form agresji ze strony swoich rówieśników lub też uczniów z wyższych klas. To może prowadzić do trwałych szkód emocjonalnych i psychicznych. Przemoc w relacjach między młodymi ludźmi nie zawsze musi kończyć się w sądach. Bardzo często jako rozwiązanie konfliktu wystarczy interwencja osoby dorosłej i mediacja. Jak się okazuje, każdy uczeń może być agresorem. Co mogę zrobić, gdy jeden uczeń dezorganizuje życie całej klasy? Szkoła nie reaguje na przemoc rówieśniczą dziecka wobec pozostałych uczniów – czy to normalne? Nawet będąc wrażliwą, inteligentną osobą jest bardzo łatwo posuwać się coraz dalej, szczególnie funkcjonując w grupie. Nie trzeba być z gruntu złym, żeby to zrobić. Wystarczy “popłynąć na falach” funkcjonowania w grupie. Mylące jest to, że często to posuwanie odbywa się małymi krokami i człowiek nie zauważa, iż przekracza granicę między np. dowcipkowaniem a dołowaniem kogoś. Kiedy pojawia się konflikt między rówieśnikami, potrzeba często interwencji osób dorosłych. Nie od razu sprawa musi trafić do sądu. Trzeba pamiętać o możliwości mediacji. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my dorośli rozwiązujemy konflikty młodych ludzi. Często w przypadku przemocy rówieśniczej czy różnego rodzaju trudnych sytuacji, interwencja nasza jest niezbędna. Czasami sprawa musi trafić do policji lub nawet sądu, ale bardzo często jest tak, że wystarczyłoby działanie świadków, żeby tę przemoc powstrzymać. Nauczyciele i wychowawcy pełnią kluczową rolę w szkole, ponieważ to na nich spoczywa odpowiedzialność za dobro i ochronę uczniów przed przemocą. Autorytet wychowawcy i jego silna pozycja przywódcza to nie tylko ustanawianie, przestrzeganie i pilnowanie zasad. 

 

Adresaci projektu:

Projekt socjalny ma na celu zapobieganie przemocy w relacjach między rówieśnikami, a także propagowanie mediacji rówieśniczej jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów. Prelekcje i warsztaty prowadzone przez zawodowych kuratorów sądowych i psychologa mają uświadomić młodym ludziom, jakie mechanizmy rządzą przemocą, jak funkcjonuje grupa rówieśnicza, jak się zachować, będąc świadkiem przemocy, gdzie szukać pomocy, będąc osobą doznającą przemocy. Spotkania mają charakter integracyjny, bo uczestniczą w nich uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, przedstawiciele OPSGŁ a także zawodowi kuratorzy sądowi. 

 

Cel główny: 

Projekt socjalny „Nie jesteś sam! STOP przemocy rówieśniczej” ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań w codziennych sytuacjach życiowych.

 

 Cele szczegółowe: 

 1. Integracja dzieci i młodzieży.
 2. Zachęcanie do rozwijania pasji i zainteresowań. 
 3. Motywowanie do działań i udział w życiu społeczności szkolnej. 
 4. Wzmacnianie relacji, więzi szkolnych i otwartości na rówieśników. 
 5. Wsparcie rodziców poprzez modelowanie pozytywnych zachowań.
 6. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. 
 7. Zmniejszenie izolacji społecznej.
 8. Dostęp do informacji związanych z zjawiskiem przemocy rówieśniczej.
 9. Informowanie dzieci i młodzieży przez pracowników OPSGŁ oraz zawodowych kuratorów sądowych o mechanizmach działania przemocy oraz o możliwościach uzyskania wsparcia i podejmowania działań profilaktycznych. 

 

Miejsce projektu:

Projekt zostanie zorganizowany w czterech szkołach Gminy Łańcut poprzez przeprowadzenie przez psychologa warsztatów edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, które zostaną zakończone wspólnym spotkaniem integracyjnym w Handzlówce – Park Magrysia, gdzie dzieci i młodzież wezmą udział w integracyjnym spotkaniu przy ognisku. 


Oczekiwane efekty:

 1. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 2. Podniesienie umiejętności rozwiązywania konfliktów wśród rówieśników;
 3. Edukacja w zakresie właściwego rozpoznania powiadomienia i nietolerancji zjawiska przemocy;
 4. Możliwość skorzystania z poradnictwa Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut i w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łańcucie;
 5. Zwiększenie umiejętności i nawyków bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzieży w codziennych sytuacjach życiowych.
 6. Profilaktyka zjawiska przemocy.
 7. Uzyskanie informacji o możliwościach otrzymania pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy

 

Działania:

 1. Warsztaty edukacyjne – dostęp i możliwość spotkania i rozmowy z psychologiem;
 2. Profilaktyka przemocy rówieśniczej– możliwość rozmowy z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut i zawodowych kuratorów sądowych;
 3. Poradnictwo specjalistyczne – dostęp i możliwość rozmowy z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny i uzyskania porady prawnej w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 

 

Realizacja projektu:

Projekt socjalny zostanie zrealizowany w okresie od kwietnia 2024 r. do czerwca 2024 r. 

 

Zestawienie kosztów: 

Organizacja projektu „NIE JESTEŚ SAM! STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ” będzie finansowana ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łańcut oraz zasobów własnych Gminy Łańcut.

 

Realizator projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-10  Łańcut

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone