Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024”

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut informuje o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program skierowany jest do:

1) dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu
o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)   osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo                                           
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo              
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 
 • art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1)     posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2)     posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami,
np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3)      wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Usługi asystencji osobistej polegają na WSPIERANIU przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia w tym:

 1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług a także osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia  prosimy o kontakt przez wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 17 2499207 w godzinach pracy Ośrodka: 7:00-15:00 do dnia 12 września 2023 r.

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut

Marta Zięba - Kuźniar

 


ZAŁĄCZNIKI:

Ankieta „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – Edycja 2024 [PDF]

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone