Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Nowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności

WAŻNE  INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ UZALEŻNIONYCH OD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (NOWE ZASADY PRZEDŁUŻANIA ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)

Uchylenie od dnia 6 sierpnia 2023 r. art. 15h tzw. specustawy covidowej

W dniu 5 maja bieżącego roku (Dz. U. z 2023r. poz. 852) została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Powyższa ustawa, w art. 10 uchyla z dniem 6 sierpnia 2023 r. art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który określał maksymalny okres ważności terminowych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydłużonych z mocy prawa w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wynikającym z zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Powyższa regulacja prawna oznacza, że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upłynie 6.08.2023r. lub później nie będą już przedłużane z mocy prawa i tym  samym  nie  będą  już  przedłużane  żadne  świadczenia  przyznane w oparciu o takie orzeczenia.

Jeżeli więc osoba pobiera świadczenia uzależnione od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, dodatek do zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  kształcenia  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego) i  jej orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności utraci ważność po 05.08.2023r., w celu dalszej wypłaty świadczeń konieczne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wraz z nowym aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Jednocześnie wymieniona wyżej ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych  innych  ustaw  wprowadza w  art.  23  dodatkową  regulację, zgodnie   z  którą,  orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Powyższe przepisy oznaczają, że pomimo uchylenia z dniem 6 sierpnia 2023 r. ww. art. 15h tzw. specustawy covidowej, wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upłynąłby w okresie do dnia 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia poprzedzającego wejście w życie przepisu uchylającego art. 15h), ulegną ponownemu przedłużeniu z mocy prawa na okresy wskazane w wymienionym powyżej art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, tel. 17 249 92 01, 17 249 92 04

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone