Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Program „Posiłek w szkole i w domu” 2024 - 2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze. zm.) 

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Łańcut Uchwałą nr XLV/823/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881). Program będzie realizowany w latach 2024-2028 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Łańcut.

Ze środków otrzymanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom i rodzinom spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, tj. 1200 zł netto na osobę w rodzinie i 1552 zł na osobę samotnie gospodarującą:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 1. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
  i niepełnosprawnym,
 • w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Jednak najistotniejszym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. Moduł dla dzieci i młodzieży,
 2. Moduł dla osób dorosłych,
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1. posiłek
 2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
 3. świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

 

Dane kontaktowe
Adres
Wysoka 49
37-100 Łańcut
Kontakt
tel./fax (17) 24 99 208
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek
  7.00 – 15.00
 • Wtorek
  7.00 – 15.00
 • Środa
  7.00 – 15.00
 • Czwartek
  7.00 – 15.00
 • Piątek
  7.00 – 15.00
© Wszelkie prawa zasteżone